برچسب :

abulfazl

کاربرد «نمی دانم» در ایران!

 یک متفکر نقاد کمتر می خندد و کمتر مضحکه می شود شايد يكي از مشكلات شايع در ايران توهم دانستن باشد. بخصوص در …